Instrukcja korzystania z BIP

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe.
Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Kategorie opatrzone są nagłówkami zapisanymi na niebieskim tle.
W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie (aktywne przyciski na szarym tle).
Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni, a nazwa podkategorii zostaje podkreślona.

Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się w środkowej części ekranu bądź w postaci kolejnych podmenu, bądź w postaci informacji docelowej.

Jeżeli do słowa lub wersu podlinkowana (podłączona) jest szersza informacja, słowo to lub wers są wyróżnione, a po wskazaniu kursorem myszy fraza zostaje podkreślona, a kursor przybiera postać dłoni.
Po "kliknięciu" na podkreślonym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są w części środkowej lub w tak zwanym oknie "pop-up".

W każdym tego typu oknie istnieje możliwość wydrukowania zawartej tu treści, zapisania jej, bądź po zapoznaniu się z treścią - zamknięcia okna.
Wspomniane funkcje ("ZAPISZ", "DRUKUJ", "ZAMKNIJ") znajdują się na końcu treści okna pop-up.

W celu odczytania dokumentu w postaci plików o rozszerzeniu PDF na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader.
Jest to darmowy program dostępny w internecie.

Oprócz menu przedmiotowego na stronie głównej znajdują się następujące przyciski i zakładki:

- Przycisk "Strona www" umożliwia przejście na stronę informacyjną,
- Przycisk "Strona główna" umożliwia przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej,
- Zakładka "Redakcja" pozwala na wyświetlenie danych osób redagujących BIP,
- Zakładka "Rejestr zmian" zawiera informacje o wszystkich zmianach wprowadzonych w dokumentach prezentowanych w BIP. Odnaleźć tu można informacje jaki dokument, kiedy i w jaki sposób był zmieniany (dodany, skasowany czy zmodyfikowany),
- Statystyki stron - umożliwia obejrzenie statystyk dotyczących częstotliwości przeglądania strony BIP, na której aktualnie się znajdujemy,
- Zakładka "Instrukcja korzystania z BIP" zawiera niniejszy tekst,
- Przycisk z logo strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej umożliwia przejście na stronę główną prowadzoną przez Ministerstwo Cyfryzacji,
- Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną w okienku. Po przejściu na zakładkę "zaawansowane" mamy możliwość dokładniejszego sprecyzowania wyszukiwania w serwisie BIP.

W dolnej części ekranu znajdują się następujące przyciski:
- Statystyki serwisu - umożliwia obejrzenie statystyk dotyczących częstotliwości przeglądania BIP,
- Redakcja Biuletynu - znajdują się tu taj informacje o osobach odpowiedzialnych za treść Biuletynu,
- Instrukcja korzystania z BIP - zawiera niniejszy tekst.

Wytworzył:
Udostępnił:
Garstwcki Bohdan
(2009-10-22 08:53:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Dembińska-Bąk Karolina
(2016-12-08 07:57:36)