☰ Menu
Państwowa Straż Rybacka w Poznaniu
Herb Państwowa Straż Rybacka w Poznaniu

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu, z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61 853 18 71, mail: biuro@psr.poznan.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w  Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu pod adresem: biuro@psr.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1. warunkiem prowadzenia sprawy w Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu i wynika z przepisów prawa;
  2. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu:

Monika Piotrowska
Państwowa Straż Rybacka w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
biuro@psr.poznan.pl

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Dembińska-Bąk
(2018-05-25 10:28:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Karolina Dembińska-Bąk
(2018-05-25 10:51:01)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X