Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu, z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61 853 18 71, mail: biuro@psr.poznan.pl
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w  Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu pod adresem: biuro@psr.poznan.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
  4. W przypadku naruszenia Pani/Pana praw w wyniku przetwarzania danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01, infolinia 606 950 000.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora danych: dostępu do swoich danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych. Przy czym realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu:

Monika Piotrowska
Państwowa Straż Rybacka w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
biuro@psr.poznan.pl

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dembińska-Bąk Karolina
(2018-05-25 10:28:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Dembińska-Bąk Karolina
(2019-02-21 11:24:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki