Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu

Państwowa Straż Rybacka w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym (wytyczna WCAG 2.1 1.1.1)
 • Brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym.
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Fortuńska.
 • E-mail: dostepnosc@psr.poznan.pl
 • Telefon: 61 853 18 71

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu
 • Adres: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
 • E-mail: biuro@psr.poznan.pl
 • Telefon: 61 853 18 71

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1) Siedziba główna Państwowej Straży Rybackiej mieści się w budynku C na piętrze III  Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

Pomieszczenia Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu zlokalizowane są przy al. Niepodległości 16/18, na III piętrze w budynku C, będącym częścią kompleksu budynków A, B, C.

Zarządcą kompleksu budynków jest Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Budynek C składa się z 6 kondygnacji (piwnica, parter, I-III piętra, strych)

Budynek jest czytelnie oznakowany.

Po drugiej stronie ulicy, przed budynkiem C znajduje się ogólnodostępny parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Przed budynkiem biegnie ciąg pieszy wzdłuż ulicy, oznakowany liniami naprowadzającymi. 

Odchodząc prostopadle od ulicy wchodzi się na plac, na którym znajdują się drzewa i po bokach pasy zieleni. Na placu znajduje się sześć stopni oznakowanych kontrastowo i dotykowo. Po lewej stronie jest podjazd z poręczami. Przed samym budynkiem znajdują się kolejne schody (sześć stopni). Istnieje możliwość ominięcia tych schodów kierując się na lewo, w stronę parkingu wewnętrznego przy bocznej ścianie budynku. Wejście od strony parkingu na podest prowadzący do drzwi wejściowych jest dostosowane dla wózków.

Drzwi są przeszklone, otwierane automatycznie. Za drzwiami jest przedsionek z dostępnym polem manewrowym. Po lewej stronie znajduje się portiernia. Wejście przez drugie drzwi przeszklone, otwierane automatyczne do holu, w którym znajdują się prostokątne filary (trzy po prawej i trzy po lewej stronie).

W holu po prawej stronie znajduje się punkt informacyjny. Najlepiej zadzwonić bezpośrednio do sekretariatu Państwowej straży Rybackiej lub do pracownika punktu informacyjnego , który skontaktuje się z pracownikiem Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu. Obsługa klientów odbywa się w wyznaczonym miejscu. 

Do pomieszczeń na III piętrze można dostać się klatkami schodowymi w budynkach A, B i C oraz  windami w budynkach A i B. Przejście między budynkami jest możliwe łącznikami. Przejście pomiędzy budynkami B i C na parterze i I piętrze jest możliwe łącznikiem bez barier architektonicznych, na piętrach II - III znajdują się schody. Przy schodach jest platforma. Platforma została oznaczona i wyposażona w instrukcję obsługi. Brak pochylni.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością  znajduje się na parterze w holu (na III piętrze brak toalety dla osób z niepełnosprawnością).

W budynku brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille'a (poza windami i wejściami do toalety w holu). Do budynku można wejść z psem asystującym.

2) Posterunek Rejonowy Państwowej Straży Rybackiej w Chrzypsku Wielkim, ul. Jeziorna 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie.

Posterunek rejonowy w Chrzypsku Wielkim mieści się w budynku parterowym, wejście nie posiada schodów. W wejściu jest próg o wysokości 6 cm, który można pokonać wózkiem inwalidzkim. Po wejściu do holu głównego po prawej stronie są pomieszczenia posterunku PSR. W tym wejściu jest próg o wysokości 7 cm, który można pokonać wózkiem inwalidzkim. W budynku nie ma schodów ani windy, brak jest pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Żadna toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W obrębie budynku nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym do budynku jest miejsce aby osoba niepełnosprawna mogła podjechać do drzwi wejściowych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asekuracyjnym i psem przewodnikiem. Dojechać do budynku można jednokierunkową ulicą Jeziorną. Wejście do budynku z tej ulicy jest z poziomu gruntu.

3) Posterunek Rejonowy Państwowej Straży Rybackiej w Pobiedziskach, ul. Odnowiciela 16, 62-010 Pobiedziska.

Posterunek rejonowy w Pobiedziskach mieści się w dwupiętrowym budynku. Pomieszczenia posterunku znajdują się w piwnicy, wejście na posterunek rejonowy posiada  schody  wyposażone  w  poręcze. Drzwi otwierane  standardowo. Do pomieszczeń  PSR  prowadzi również drugie wejście: zjazd - pochylnia z  której  mogą  korzystać osoby niepełnosprawne. W budynku nie ma windy, brak jest platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Budynek posiada tylko domofon. Żadna toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Miejsca  parkingowe  są  ogólnodostępne. Można wejść z psem asystującym. Wjazd na Posterunek Rejonowy od ul. Kazimierza Odnowiciela i ulicy Kiszkowskiej.

4) Posterunek Rejonowy Państwowej Straży Rybackiej w Kaliszu, ul. Warszawska 62A, 62-800 Kalisz.

Posterunek rejonowy w Kaliszu mieści się w dwupiętrowym budynku na pierwszym piętrze. Na posterunek prowadzi jedno wejście, przed wejściem są schody wyposażone w dwie poręcze. W budynku nie ma windy, brak jest pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Żadna toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada tylko domofon. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Wjazd do budynku od ul. Warszawskiej przez bramę przy Zakładzie Higieny Weterynaryjnej.

5) Posterunek Rejonowy Państwowej Straży Rybackiej w Koninie, ul. Okólna 59, 62-510 Konin.

Posterunek rejonowy w Koninie mieści się w dwupiętrowym budynku – pomieszczenia posterunku znajdują się na drugim piętrze. W budynku nie ma windy są korytarze i schody. W budynku brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Żadna toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dojazd na Posterunek od skrzyżowania ul. Okólnej z ul. Harcerską drogą asfaltową przy przedszkolu w kierunku ogródków działkowych.

6) Posterunek Rejonowy Państwowej Straży Rybackiej w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-101 Leszno.

Posterunek rejonowy w Lesznie znajduje się w budynku Skanska. Do budynku prowadzą trzy wejścia – jedno od strony południowej przez piwnicę i dwa wejścia od strony zachodniej – jedno przez drzwi obrotowe a drugie przez schody wyposażone w poręcze po obu stronach, posterunek mieści się na parterze budynku. Budynek nie posiada wind, a wejście na I i II piętro przez schody wyposażone w poręcze. Budynek nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych jak i pętli indukcyjnych. Przed wejściem do budynku znajduje się parking z dwoma  miejscami  dla osób niepełnosprawnych. Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Do budynku mieszczącego się przy ul. Chociszewskiego 12 można dojechać od ul. Dożynkowej jak i ul. Norwida.

7) Posterunek Rejonowy Państwowej Straży Rybackiej w Pile, ul. Niepodległości 148, 64-920 Piła.

Budynek posterunku znajduje się przy samej ulicy obok przystanku MZK, biura mieszczą się na parterze. Wejście od ulicy, brak chodnika tylko pobocze, wejście na jednym poziomie bez stopni, do pomieszczenia biurowego posterunku trzeba przejść małym korytarzem ok. 1,5 m. Brak stopni, wszystko na jednym poziomie – parter. W budynku brak jest platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Żadna toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak miejsc parkingowych. Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Opis sposobu dojazdu -  z centrum wyjazd na Koszalin.

8) Posterunek Rejonowy Państwowej Straży Rybackiej w Zaniemyślu, ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl.

Posterunek  rejonowy znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Zaniemyślu. Wejście na posterunek PSR znajduje się od ul. Sienkiewicza, jest to jednocześnie wejście do rewiru Policji Komendy Powiatowej w Środzie Wielkopolskiej i Kancelarii Radcy Prawnego, wejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu na korytarz pierwsze drzwi po prawej stronie to siedziba posterunku rejonowego PSR. W budynku nie ma windy, brak jest pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Żadna toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dojazd do ulicy Średzkiej oznakowany znakiem informującym o rewirze Policji.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
 • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu.

Inne informacje i oświadczenia

Klient może komunikować się z pracownikami Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu osobiście, telefonicznie, e-mail, ePUAP. Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez stronę internetową.

W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do klienta potrzebującego załatwić sprawę urzędową. W tym celu należy wcześniej telefonicznie umówić się na spotkanie albo po wejściu do budynku zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta. Po otrzymaniu informacji z Punktu Obsługi Klienta pracownik PSR przyjmie klienta w miejscu do tego wyznaczonym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (poza windami).

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wytworzył:
Joanna Fortuńska
(2020-09-29)
Udostępnił:
Fortuńska Joanna
(2021-02-17 07:58:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Fortuńska Joanna
(2022-03-22 11:55:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki