Przetarg 1/2023

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy, tj. poniżej kwoty 140 000 euro na dostawę samochodu terenowego na potrzeby Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu.

Ogłoszenie zamieszczono na stronie https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eabf8650-9198-11ed-b4ea-f64d350121d2  pod numerem 2023/BZP 0002366/01 w dniu 11.01.2023 r.

Informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 pdf

Załącznik nr 2 a

Załącznik nr 2 a pdf

Załącznik nr 2 b

Załącznik nr 2 b pdf

Załącznik nr 2 c

Załącznik nr 2 c pdf

Załącznik nr 3

Wyjaśnienia na zapytania do treści SWZ i zmiana treści SWZ

Załącznik nr 3 - po zmianach

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Fortuńska Joanna
(2023-01-11 14:07:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Fortuńska Joanna
(2023-01-19 13:48:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki