Przetarg 2/2023

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy, tj. poniżej kwoty 140 000 euro na dostawę specjalistycznego samochodu terenowego na potrzeby Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu.

Ogłoszenie zamieszczono na stronie  https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08db9e4a-f412-afd3-3156-350012c4ab77 pod numerem 2023/BZP 00354911/01 w dniu 16.08.2023 r.

Informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2A

Załącznik nr 2A.pdf

Załącznik nr 2B

Załącznik nr 2B.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wyjaśnienie na zapytania do treści SWZ-1

Wyjaśnienia na zapytania do treści SWZ -2

Wyjaśnienia na zapytania do treści SWZ -3

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Wytworzył:
Udostępnił:
Fortuńska Joanna
(2023-08-16 15:40:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Fortuńska Joanna
(2023-09-01 14:46:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki