Plan działań - zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi w latach 2020-2021

                                                                                                                                                                                                          

PLAN DZIAŁAŃ PAŃSTWOWEJ STRAŻY RYBACKIEJ W POZNANIU
W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
W LATACH 2020 – 2021

 

 

Lp.

 

 

Obszar działań

Zadania realizowane w ramach obszaru działania

Odpowiedzialny
za realizację

Termin realizacji

Uwagi

1

Wyznaczenie  Koordynatora ds. dostępności
i ogłoszenie do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

 1. Wyznaczenie Koordynatora ds. dostępności
 2. Publikacja informacji na stronie PSR
 3. Zgłoszenie danych Koordynatora ds. dostępności do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) – adres: dostępność.plus@mfipr.gov.pl oraz do Wojewody Wielkopolskiego – adres: dostepnosc@poznan.uw.gov.pl
 4. Przekazanie informacji pracownikom PSR (e-mail).

 

Komendant Wojewódzki PSR

20.09.2020 r.

Zrealizowano

- zarządzenie Komendanta Wojewódzkiego PSR 2/2020 z dnia 22.09.2020

 

Informacja wysłana
na adres:

dostępność.plus@mfipr.gov.pl

 dnia 22.09.2020 r.

 

dostepnosc@poznan.uw.gov.pl

            dnia 22.09.2020 r.

 

Informacja wysłana pracownikom PSR

Na adresy mailowe posterunków rejonowych w dniu 22.09.2020 r.

 

2

Wstępny audyt dostępności w PSR

 1. Wstępny przegląd udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Przegląd barier.
 3. Przygotowanie deklaracji.

 

Koordynator ds. dostępności, Komendanci posterunków rejonowych PSR

 

21.09.2020 r.

Rozpoczęcie prac
26.08.2020 r.

3

Przygotowanie deklaracji dostępności i zamieszczenie
na stronie internetowej PSR

 

 1. Zatwierdzenie deklaracji przez    Komendanta Wojewódzkiego PSR
 2. Zamieszczenie deklaracji
 3. na stronie BIP.

 

Koordynator ds. dostępności

 

29.09.2020 r.

 

4

Rozwiązania architektoniczne, cyfrowe, informacyjno-komunikacyjne.

 

 

 

 1. Wdrożenie niezbędnych rozwiązań w celu spełnienia minimalnych wymagań ustawowych.

Koordynator ds. dostępności,

Komendanci posterunków rejonowych PSR
 

31.03.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

5

Przygotowanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  w PSR.

 1. Przygotowanie raportu o stanie zapewniania dostępności przez PSR.
 2. Zatwierdzenie raportu.
 3. Przekazanie  Komendantowi Wojewódzkiemu PSR do zatwierdzenia.
 4. Zamieszczenie raportu na stronie     internetowej BIP PSR

Koordynator ds. dostępności

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2021 r.

Przygotowanie raportu

12.03.2021 r.

Zatwierdzenie przez Komendanta

15.03.2021 r.

Przesłanie Wojewodzie Wielkopolskiemu

31.03.2021 r.

Zamieszczenie raportu na stronie internetowej

31.03.2021 r.

 

6

Zapewnienie dostępności do strony internetowej PSR
na urządzeniach mobilnych.

 

 

 1. Przegląd stron na urządzeniach mobilnych.
 2. Wdrożenie przyjętych rozwiązań.

Koordynator

ds. dostępności

23.06.2021 r.

 

7

Monitorowanie zapewniania przez PSR dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 1. Prowadzenie okresowych przeglądów i raportowania.
 2. Prowadzenie bezpośrednich spotkań.
 3. Opracowanie standardów dostępności w PSR

 

Koordynator ds. dostępności

 

 

Realizacja zadań

w trybie ciągłym

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848)

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Joanna Fortuńska
(2020-09-24)
Udostępnił:
Fortuńska Joanna
(2021-02-17 09:54:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Fortuńska Joanna
(2021-02-17 10:20:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki